Vergoeding en tarieven dieetadviezen

 

Vergoeding
Dieetadvisering wordt vanuit de basis ziektekostenverzekering vergoed, 3 uur per jaar. 
Eventueel heeft u extra uren voor dieetadviezen als u een aanvullende verzekering heeft. Zie hiervoor in uw polisvoorwaarden.

Ketenzorg; als u diabetes, COPD, en of hoge bloeddruk/cholesterol heeft, dan worden ook 3 uren per jaar vergoed, dit gaat echter niet ten koste van uw eigen bijdrage. U heeft hiervoor wel een verwijsbrief van uw praktijkondersteuner,  huisarts of specialist nodig.

Tarieven

eerste consult van 1 uur: €60,-

vervolgconsult van half uur €30,-

of vervolgconsult van 15 min. €15,-